Skolioza v odrasli dobi


Shematski prikaz degenerativne skolioze ledvene hrbtenice
Shematski prikaz degenerativne skolioze ledvene hrbtenice

Deformacije hrbtenice postajajo ob staranju prebivalstva vedno bolj klinično in sociološko pomembne. Tudi starejši pacienti želijo ostati v življenju dlje časa aktivni ter zato le s težavo pristajajo na omejitve, ki jim jih prinaša degenerativna skolioza. Bolečina v hrbtenici z ali brez širjenja v spodnje okončine, ki se ne odzove na konzervativno zdravljenje, napredovanje deformacije hrbtenice, omejitve pri vsakodnevnih opravilih in prizadetost živčnih korenin predstavljajo indikacije za uporabo naprednih operativnih tehnik tudi v tej skupini pacientov.

 

Paciente, ki kljub ustrezni indikaciji niso sposobni za kirurško zdravljenje (srčno-pljučne bolezni, napredovala osteoporoza, psihofizična nedoraslost posegu), vključimo v program jačanja stabilizatorjev trupa. Ob ustrezni analgetični podpori z nesteroidnimi antirevmatiki lahko poskusimo s kortikosteroidnimi injekcijami. Antidepresivi so lahko zelo učinkoviti, še posebej, če se pojavljajo težave s spanjem. Sicer kontroverzna uporaba opornic je na tem mestu smiselna, vendar mora biti časovno omejena (do 2 uri dnevno) in obvezno spremljana z redno telesno vadbo, npr. hojo, plavanjem ali kolesarjenjem.

Večnivojska zatrditev prsno-ledvene hrbtenice zaradi degenerativne skolioze
Večnivojska zatrditev prsno-ledvene hrbtenice zaradi degenerativne skolioze

 

Kirurška obravnava je zaradi obsežnosti operativnih posegov, ki temeljijo na zatrditvi patološko mobilnih hrbteničnih segmentov s pomočjo posteriorne inštrumentacije, pridruženih perioperativnih in pooperativnih zapletov, podaljšane rehabilitacije in starosti pacientov individualna.

 

"Jej zato, da boš lahko živel; ne živi zato, da ješ."

Sokrat