O pregledu


Pri obisku v ambulanti se najprej pogovorim z Vami o težavah, zaradi katerih prihajate. Velikokrat je osnovni razlog za obisk bolečina enega ali več delov telesa. Pomembno je, da natančno opišete, koliko časa že imate težave ter kdaj se bolečine pojavijo oz. omilijo. Zanima me, ali se težave stopnjujejo ali pa so v nespremenjeni obliki prisotne že dlje časa. Pogosto ste že jemali zdravila proti bolečinam, vendar se le-ta razlikujejo po svoji učinkovitosti in namembnosti. Pričakujem, da s sabo prinesete prejšnjo ortopedsko dokumentacijo o Vaših težavah ter nedavne izvide radioloških preiskav.

 

Po pogovoru sledi ciljani pregled kosti, sklepov, vezi in mišic tistega dela telesa, ki je srž Vaših težav. Opravim tudi orientacijski pregled pridruženih pomembnih ortopedskih področij. Na podlagi opisa težav in kliničnih najdb pri pregledu lahko v večini primerov ugotovim vzrok težavam. Pri določenih obolenjih je potrebno opraviti dodatno usmerjeno radiološko diagnostiko, ki pomaga pri postavitvi dokončne diagnoze. O ortopedskem obolenju se z Vami natančno pogovorim in vam nazorno pokažem vse predvidene možnosti zdravljenja.

"Z utrjevanjem telesa boste preprečili marsikatero bolezen."

Sebastian Kneipp