Doc. dr. Gregor Rečnik, dr. med.


Gregor Rečnik
Gregor Rečnik

Študiral sem na Medicinski fakulteti v Ljubljani in diplomiral leta 2003. Po opravljenem pripravništvu sem leta 2004 pričel s specializacijo iz ortopedske kirurgije, ki sem jo s pohvalo zaključil na Ortopedski kliniki UKC v Ljubljani leta 2010. Na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem pridobil naziv doktor znanosti ter bil leta 2013 izvoljen v naziv visokošolski učitelj - docent. Moja bibliografija obsega več kot 150 enot. Že vrsto let sodelujem v izobraževanju študentov na Medicinski fakulteti in na Fakulteti za zdravstvene vede na Univerzi v Mariboru. Od leta 2018 sem namestnik predstojnika Oddelka za ortopedijo v UKC Maribor. Med letom 2015 in 2019 sem opravljal funkcijo predstavnika slovenskega Združenja ortopedov v evropskem odboru UEMS-OT. Z letom 2019 sem nastopil dvoletni mandat kot predsednik Združenja ortopedov pri Slovenskem zdravniškem društvu.

 

Med moja delovna področja sodi splošna ambulantna odrasla ortopedija z obolenji kosti, sklepov in mehkih tkiv. Usmeril sem se v kirurško zdravljenje obolenj hrbtenice, kar prestavlja glavnino mojega operativnega dela na Oddelku za ortopedijo v UKC Maribor. Od leta 2011 sem opravil več kot 1000 operativnih posegov na hrbtenici. V ta namen sem se izpopolnjeval na domačih in tujih klinikah za hrbtenično kirurgijo. Dodatno znanje sem pridobival z večtedenskimi gostovanji na klinikah v Kanadi (v Ottawi, Torontu, Calgaryju, Vancouvru, Winnipegu), na Švedskem (Stockholmu, Ängelholmu, Bollnasu), na Hrvaškem (v Zagrebu) in v Avstriji (v Grazu). 

 

Sem reden aktivni udeleženec domačih in tujih strokovnih srečanj ter sodelujem pri uvajanju novih manj invazivnih operativnih tehnik v vsakodnevno kirurško prakso tako v UKC Maribor, kot drugje v Evropi. V ta namen sem vodil delavnice za hrbtenične kirurge v Sloveniji (Mariboru), Srbiji (Nišu), Avstriji (Salzburgu), Španiji (Barceloni) in na Češkem (v Brnu).

 

Z nasveti pomagam ozaveščati ljudi o pomenu zdravega načina življenja, na kakšen način se izogniti težavam s hrbtenico in kako v posameznih primerih ukrepati; del tega si lahko ogledate v videu na naslednji strani

 

"Zdravniki, ki skrbijo za bolnike morajo dojeti, kaj je človek, kaj je življenje in kaj zdravje - ter kako nas ravnovesje med njimi ohranja pri življenju".

Leonardo da Vinci