Osebna bibliografija


1.01 Izvirni znanstveni članek
1. MERC, Matjaž, REČNIK, Gregor, KRAJNC, Zmago. Lumbar and sacral pedicle screw placement using a template does not improve the midterm pain and disability outcome in comparison with free-hand method. European journal of orthopaedic surgery and traumatology, ISSN 1432-1068. [Online ed.], Jul. 2017, vol. 27, issue 5, str. 583-589, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-017-1904-1, doi: 10.1007/s00590-017-1904-1. [COBISS.SI-ID 5922111], [SNIP, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]

2. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko, FOKTER, Samo K., MIRNIK, Nino, MOLIČNIK, Andrej, VOGRIN, Matjaž. Zgodnje prednosti manj invazivne transforaminalne zatrditve ledvene hrbtenice v primerjavi s klasično odprto metodo = Early benefits of minimally transforaminal lumbar interbody fusion in comparison with the traditional open procedure. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], maj 2015, letn. 84, št. 5, str. 358-365, ilustr. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/1252/1038. [COBISS.SI-ID 5423935], [SNIP, Scopus do 28. 2. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]
3. MERC, Matjaž, DRSTVENŠEK, Igor, VOGRIN, Matjaž, BRAJLIH, Tomaž, FRIEDRICH, Tomaž, REČNIK, Gregor. Error rate of multi-level rapid prototyping trajectories for pedicle screw placement in lumbar and sacral spine. Chinese journal of traumatology, ISSN 1008-1275, 2014, vol. 17, issue 5, str. 261-266, ilustr. http://www.cjtrauma.com/apps/ojs/index.php/cjt/article/viewFile/569/298, doi: 10.3760/cma.j.issn.1008-1275.2014.05.003. [COBISS.SI-ID 5127487], [SNIP, Scopus do 27. 6. 2018: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11]
4. MOLIČNIK, Andrej, HANC, Marko, REČNIK, Gregor, KRAJNC, Zmago, RUPREHT, Mitja, FOKTER, Samo K. Porous tantalum shells and augments for acetabular cup revisions. European journal of orthopaedic surgery & traumatology, ISSN 1633-8065, Aug. 2014, vol. 24, issue 6, str. 911-917, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-013-1354-3, doi: 10.1007/s00590-013-1354-3. [COBISS.SI-ID 4942399], [Scopus do 27. 5. 2018: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9]
5. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VENGUST, Rok. Increased occupational hip joint stress predicts earlier hip arthroplasty. Journal of ergonomics, ISSN 2165-7556, 2014, vol. 4, issue 3, str. 1-5, ilustr.http://omicsgroup.org/journals/increased-occupational-hip-joint-stress-predicts-earlier-hip-arthroplasty-2165-7556.1000133.pdf, doi: 10.4172/2165-7556.1000133. [COBISS.SI-ID 5226047]
6. MERC, Matjaž, DRSTVENŠEK, Igor, VOGRIN, Matjaž, BRAJLIH, Tomaž, REČNIK, Gregor. A multi-level rapid prototyping drill guide template reduces the perforation risk of pedicle screw placement in the lumbar and sacral spine. Archives of orthopaedic and trauma surgery, ISSN 0936-8051, 2013, vol. 133, no. 7, str. 893-899, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00402-013-1755-0, doi: 10.1007/s00402-013-1755-0. [COBISS.SI-ID4650303], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 40, čistih citatov (CI): 40, Scopus do 26. 6. 2018: št. citatov (TC): 48, čistih citatov (CI): 46]
7. REČNIK, Gregor, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Influencing segmental balance in isthmic spondylolisthesis using transforaminal lumbar interbody fusion. Journal of spinal disorders & techniques, ISSN 1539-2465, Jul. 2013, vol. 26, no. 5, str. 246-251, ilustr. http://journals.lww.com/jspinaldisorders/pages/articleviewer.aspx?year=2013&issue=07000&article=00003&type=abstract, doi: 10.1097/BSD.0b013e3182416f5c. [COBISS.SI-ID4155967], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, Scopus do 26. 5. 2018: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9]
8. MERC, Matjaž, DRSTVENŠEK, Igor, VOGRIN, Matjaž, BRAJLIH, Tomaž, REČNIK, Gregor. Uporaba vodilnih šablon, izdelanih s tehnologijo hitre izdelave prototipov pri vstavitvi pedikularnih vijakov = Use of rapid prototyping drill guide template for pedicle screw placement. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], jun. 2013, letn. 82, št. 6, str. 395-401, ilustr.http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/649. [COBISS.SI-ID 4706367], [SNIP, WoS do 9. 9. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 26. 12. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2]
9. KRAJNC, Zmago, VOGRIN, Matjaž, REČNIK, Gregor, CRNJAC, Anton, DROBNIČ, Matej, ANTOLIČ, Vane. Increased risk of knee injuries and osteoarthritis in the non-dominant leg of former professional football players. Wiener klinische Wochenschrift, Supplement, ISSN 0300-5178, 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 40-43, doi: 10.1007/s00508-010-1341-1. [COBISS.SI-ID 3668543], [JCR, WoS do 25. 6. 2018: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 17, Scopus do 23. 5. 2018: št. citatov (TC): 21, čistih citatov (CI): 21]
10. VOGRIN, Matjaž, RUPREHT, Mitja, CRNJAC, Anton, DINEVSKI, Dejan, KRAJNC, Zmago, REČNIK, Gregor. The effect of platelet-derived growth factors on knee stability after anterior cruciate ligament reconstruction: a prospective randomized clinical study. Wiener klinische Wochenschrift, Supplement, ISSN 0300-5178, 2010, vol. 122, suppl. 2, str. 91-95, doi: 10.1007/s00508-010-1340-2. [COBISS.SI-ID 3666751], [JCR, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 22, Scopus do 23. 5. 2018: št. citatov (TC): 32, čistih citatov (CI): 32]
11. REČNIK, Gregor, VENGUST, Rok, KRALJ-IGLIČ, Veronika, VOGRIN, Matjaž, KRAJNC, Zmago, KRAMBERGER, Slavko. Association between sub-clinical acetabular dysplasia in a younger age at hip arthroplasty in idiopathic osteoarthritis. Journal of international medical research, ISSN 0300-0605, 2009, vol. 37, no. 5, str. 1620-1625. http://www.jimronline.net/content/full/2009/93/1254.pdf. [COBISS.SI-ID 3454783], [JCR, SNIP, WoS do 7. 5. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, Scopus do 7. 4. 2015: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3]
12. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRAMBERGER, Slavko, RIGLER, Igor, POMPE, Borut, VENGUST, Rok. The role of obesity, biomechanical constitution of the pelvis and contact joint stress in progression of hip osteoarthritis. Osteoarthritis and cartilage, ISSN 1063-4584, 2009, letn. 17, št. 7, str. 879-882, doi: 10.1016/j.joca.2008.12.006. [COBISS.SI-ID 25556185], [JCR, SNIP, WoS do 27. 8. 2018: št. citatov (TC): 24, čistih citatov (CI): 21, Scopus do 22. 7. 2018: št. citatov (TC): 15, čistih citatov (CI): 13]
13. REČNIK, Gregor, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, ANTOLIČ, Vane, KRAMBERGER, Slavko, VENGUST, Rok. Higher peak contact hip stress predetermines the side of hip involved in idiopathic osteoarthritis. Clinical biomechanics, ISSN 0268-0033. [Print ed.], Dec. 2007, vol. 22, no. 10, str. 1119-1124, ilustr. [COBISS.SI-ID 6168148], [JCR, SNIP, WoS do 8. 10. 2017: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 12, Scopus do 20. 5. 2018: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 17]
14. REČNIK, Gregor, AVBERŠEK, Andreja. Kako izboljšati kvaliteto življenja pri bolnikih s parkinsonizmom? = How to improve the quality of life of people with Parkinsonism?. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki], ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 2003, letn. 42, št. 1, str. 3-16. http://www.medrazgl.si/e107_files/public/datoteke/mr03_1_01.pdf. [COBISS.SI-ID 16438745]

1.02 Pregledni znanstveni članek
15. HANC, Marko, FOKTER, Samo K., VOGRIN, Matjaž, MOLIČNIK, Andrej, REČNIK, Gregor. Porous tantalum in spinal surgery : an overview. European journal of orthopaedic surgery & traumatology, ISSN 1633-8065, 2016, vol. 26, issue 1, str. 1-7, ilustr. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00590-015-1654-x, doi: 10.1007/s00590-015-1654-x. [COBISS.SI-ID 5397823], [Scopus do 29. 6. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 5]

16. CARLI, Tanja, REČNIK, Gregor, HANC, Marko. Okvare ledvenokrižničnega dela hrbtenice pri plesalcih klasičnega baleta = Lumbosacral injuries in classical ballet dancers. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki], ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], mar. 2016, letn. 55, št. 1, str. 35-43, ilustr. [COBISS.SI-ID 5641279]
17. PEN, Matic, MILČIĆ, Milko, KRAJNC, Alojz, VOGRIN, Matjaž, REČNIK, Gregor. Andersson lesion presenting itself as spondylodiscitis and evolving to pseudoarthrosis in a patient with ankylosing spondylitis : a case report. Austin Journal of Orthopedics & Rheumatology, 2015, vol. 2, issue 1, str. 1-3, ilustr. http://austinpublishinggroup.com/orthopedics-rheumatology/download.php?file=fulltext/ajor-v2-id1011.pdf. [COBISS.SI-ID 5287231]
18. REČNIK, Gregor, BAJEC, Tomaž. Korektivne osteotomije v zdravljenju haluks valgusa = Corrective osteotomy in the treatment of hallux valgus. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki], ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], 2006, letn. 45, št. 2, str. 175-184. http://www.medrazgl.si/e107_files/public/datoteke/mr06_2_06.pdf. [COBISS.SI-ID 2358847]

 

1.03 Kratki znanstveni prispevek
19. FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. The use of porous tantalum cages in the treatment of unremitting spondylodiscitis : a case report = Uporaba kletk iz poroznega tantala pri zdravljenju trdovratnega spondilodiscitisa : opis primera. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], vol. 87, no. 1/2, str. 41-48, ilustr. http://vestnik.szd.si/index.php/ZdravVest/article/view/2596, COBISS.SI-ID 6261055, [SNIP, Scopus do 8. 4. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]

20. REČNIK, Gregor. Progressive muscle weakness due to lumbar disc herniation in pregnancy : a case report = Progresivni mišični izpad zaradi hernije medvretenčne ploščice v nosečnosti : prikaz primera. Acta medico-biotechnica : AMB, ISSN 1855-5640. [Tiskana izd.], 2017, vol. 10, [no.] 2, str. 58-62, ilustr. http://actamedbio.mf.um.si/08_amb_153-17.pdf. [COBISS.SI-ID 6217279] 

1.04 Strokovni članek
21. REČNIK, Gregor, VENGUST, Rok. Minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion - an overview of its benefits and pitfalls. Annals of surgery : international, ISSN 2472-9612, 2016, vol. 2, issue 2, article no. ASI-2-013, ilustr. http://crescopublications.org/pdf/ASI/ASI-2-013.pdf. [COBISS.SI-ID 5769535]

22. REČNIK, Gregor. Diferencialna diagnoza bolečine v križu pri otrocih in mladostnikih = Differential diagnosis of back pain in children and adolescents. Medicinski razgledi : [medicinski pregledni, strokovni in raziskovalni članki], ISSN 0025-8121. [Tiskana izd.], jun. 2013, letn. 52, št. 2, str. 205-212, ilustr. [COBISS.SI-ID 4691775]
23. HANC, Marko, RAVNIK, Janez, MOVRIN, Igor, KAVALAR, Rajko, REČNIK, Gregor. Prikaz bolnika z zasevkom v telesu vretenca L1 nejasnega izvora. Onkologija : strokovni časopis za zdravnike, ISSN 1408-1741. [Tiskana izd.], dec. 2013, letn. 17, št. 2, str. 149-152, 158, ilustr. [COBISS.SI-ID 4887615]
24. KUHTA, Matevž, REČNIK, Gregor, KRAMBERGER, Katja, MERC, Matjaž, KRAMBERGER, Slavko. Endoproteza gležnja = Total ankle arthroplasty. Medicinski mesečnik, ISSN 1854-1313. [Tiskana izd.], mar.-apr. 2009, letn. 5, št. 3/4, str. 76-83, ilustr. [COBISS.SI-ID 3403583]
25. REČNIK, Gregor. Biologija celjenja zlomov kosti v naravi in v kirurgiji = Biological basis of fracture healing in vivo in surgery. Medicinski mesečnik, ISSN 1854-1313. [Tiskana izd.], 2006, letn. 2, št. 10, str. 258-265. [COBISS.SI-ID 2443327]
26. AVBERŠEK, Andreja, REČNIK, Gregor, PIRTOŠEK, Zvezdan, OCEPEK, Lidija. Kako izboljšati kakovost življenja osebam s parkinsonizmom?. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315. [Tiskana izd.], 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 65-70. [COBISS.SI-ID 16599769]

 

1.05 Poljudni članek
27. REČNIK, Gregor, VORŠIČ, Matjaž. Šesti simpozij Maribor Spine : mednarodno hrbtenično srečanje s praktičnimi učnimi delavnicami. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, ISSN 1318-0193. [Tiskana izd.], 1. mar. 2018, leto 27, št. 3, str. 54-55, ilustr. [COBISS.SI-ID 6261311] 

28. VORŠIČ, Matjaž, REČNIK, Gregor. 6. Mednarodni simpozij o hrbtenici z učnimi delavnicami na kadavrih. Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor, 2018, letn. 19, št. 1, str. 16-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 6369855]
29. REČNIK, Gregor. UKC Maribor ponovno premika meje - tokrat na področju ortopedije. Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor, 2016, letn. 17, št. 3, str. 12, ilustr. [COBISS.SI-ID 5871167]
30. REČNIK, Gregor, KRAJNC, Zmago. XI. mariborsko ortopedsko srečanje - rama v ortopediji. Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor, 2015, letn. 16, št. 4, str. 10-11, ilustr. [COBISS.SI-ID 5641535]
31. REČNIK, Gregor. Pospecialistično gostovanje v kanadskih univerzitetnih bolnišnicah. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, ISSN 1318-0193. [Tiskana izd.], apr. 2014, leto 23, št. 4, str. 37-38, ilustr. [COBISS.SI-ID4943679]
32. REČNIK, Gregor. Manj invazivni, pacientu prijaznejši poseg. Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor, maj-jun. 2012, letn. 13, št. 5/6, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 4363327]
33. REČNIK, Gregor. Koleno v ortopediji. Naša bolnišnica : časopis Splošne bolnišnice Maribor, nov.-dec. 2008, letn. 9, št. 9/10, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 3166015]

 

1.06 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
34. MERC, Matjaž, DRSTVENŠEK, Igor, TOMAŽIČ, Tomaž, BRAJLIH, Tomaž, REČNIK, Gregor. Pedicular screw placement in l/S spine using RP drill guide. V: DRSTVENŠEK, Igor (ur.), et al. Proceedings, 4th International Conference on Additive Technologies iCAT2012, September, 19th - 21st 2012, Maribor, Slovenia. Maribor: iCAT. 2012, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 16514582]

 

1.07 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
35. FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor, MIRNIK, Nino. Vloga vitamina D pri preprečevanju zlomov vretenc = The role of vitamin D in vertebral fracture prevention. V: ČOKOLIČ, Miro (ur.). Monografija IV. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 185-194, ilustr. [COBISS.SI-ID 4807231] 

36. FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. Delovna rehabilitacija : bolezni hrbtenice = Return to work : spinal disorders. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Poklicna rehabilitacija. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa. 2013, str. 175-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 4740671]
37. POPOV, Lazar, REČNIK, Gregor. Endoprotetika gležnja. V: Artroza in endoprotetika sklepov : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo. 2010, str. 99-107. [COBISS.SI-ID3803199]
38. KRAJNC, Zmago, REČNIK, Gregor. Osne variacije/deformacije spodnje ekstremitete otrok. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Otrok v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : zbornik vabljenih predavanj, V. Mariborsko ortopedsko srečanje, Maribor, 6. novembra 2009. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo. 2009, str. 87-93. [COBISS.SI-ID 3456319]
39. REČNIK, Gregor, KRAJNC, Zmago. Zdrs epifize glavice stegnenice. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Otrok v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : zbornik vabljenih predavanj, V. Mariborsko ortopedsko srečanje, Maribor, 6. novembra 2009. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo. 2009, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 3459135]

 

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
40. MILČIĆ, Milko, RUPREHT, Mitja, KLJAJIĆ, Milka, REČNIK, Gregor. Estimation of cage subsidence via transpedicular screw angulation in unilateral and bilateral vertebral fixation by MIS. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 23-29, ilustr. [COBISS.SI-ID 6144319] 

41. REČNIK, Gregor. Cortical bone trajectory (CBT) screws in degenerative lumbar spine conditions. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 32-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 6144575]
42. PEN, Matic, FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. A case study of intervertebral disc herniations at the L4-L5 level treated with primary fusion. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 40-45, ilustr. [COBISS.SI-ID 6144831]
43. BRAJLIH, Tomaž, MERC, Matjaž, REČNIK, Gregor, DRSTVENŠEK, Igor, IRGOLIČ, Tomaž, PAULIČ, Matej, BALIČ, Jože, ČUŠ, Franc. Development and manufacturing of guide template for pedicular screw placement. V: GOLOBIČ, Iztok (ur.), CIMERMAN, Franc (ur.). Engineering - development and innovations for new employments 2014 : proceedings of the 4th AMES International Conference, Ljubljana, Slovenia, October 23th, 2014. 1st ed. Ljubljana: Association of Mechanical Engineers of Slovenia - AMES. 2015, str. 168-173, ilustr. [COBISS.SI-ID 18887702]
44. REČNIK, Gregor. Evolution of spine surgery care. V: Kniga na apstrakti = Abstract book, Symposium on the 20th foundation anniversary of the Macedonian Association of Orthopedics and Traumatology (MAOT), November 15-16, 2013, Skopje, Republic of Macedonia. [Skopje: s. n. 2013], str. 33-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 4826175]
45. FOKTER, Samo K., STRAHOVNIK, Andrej, REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko. Plaster of paris pellets as bone substitute in spinal fusion. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 4784703] 

1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
46. REČNIK, Gregor. Bolečina v kolku v ortopedski ambulanti : diferencialna diagnoza. V: KRAJNC, Zmago (ur.), VOGRIN, Matjaž (ur.). Kolk v ortopediji : zbornik predavanj, 13. mariborsko ortopedsko srečanje,10. november 2017, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 19-30, ilustr. [COBISS.SI-ID 6173247]

47. MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. Kdaj ob patologiji hrbtenice bolečina izžareva v ko[l]čno regijo. V: KRAJNC, Zmago (ur.), VOGRIN, Matjaž (ur.). Kolk v ortopediji : zbornik predavanj, 13. mariborsko ortopedsko srečanje,10. november 2017, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 127-132, ilustr. [COBISS.SI-ID 6183231]
48. KLJAJIĆ, Milka, RUPREHT, Mitja, MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. The role of MRI after spinal fusion surgery. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 46-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 6145087]
49. REČNIK, Gregor. Tveganja in zapleti pri operacijah prsno-ledvene hrbtenice. V: KOBILICA, Nina (ur.). Splošno tveganje za kirurški poseg : [zbornik predavanj]. Maribor: UKC, Klinika za kirurgijo: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete. 2017, str. 45-54, ilustr. [COBISS.SI-ID 6147391]
50. MIRNIK, Nino, VOGRIN, Matjaž, BAJEC, Tomaž, AMBROŽIČ, Bogdan, REČNIK, Gregor. Utesnitveni sindromi v gležnju. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Gleženj in stopalo v ortopediji : [zbornik vabljenih predavanj]. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2016, str. 69-76. [COBISS.SI-ID 5864511]
51. MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. Poškodbe ahilove tetive. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Gleženj in stopalo v ortopediji : [zbornik vabljenih predavanj]. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2016, str. 143-148, ilustr. [COBISS.SI-ID 5872959]
52. REČNIK, Gregor. Kirurške možnosti in tehnike pri spondilolistezi in skoliozi v odrasli dobi. V: JESENŠEK PAPEŽ, Breda (ur.). Horizonti rehabilitacije 2016 : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino. 2016, str. 87-98, ilustr. [COBISS.SI-ID 5692479]
53. RATAJ, Andreja, STRNAD, Matej, REČNIK, Gregor. Spondilodiscitis - še ena bolečina v križu = Spondilodiscitis - another low back pain. V: VAJD, Rajko (ur.), et al. Urgentna medicina = Emergency medicine : izbrana poglavja = selected topics : zbornik = proceedings : 2016. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine. 2016, str. 222-225. [COBISS.SI-ID 512608056]
54. REČNIK, Gregor, MIRNIK, Nino, FOKTER, Samo K. Poškodba rotatorne manšete. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Rama v ortopediji : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2015, str. 55-65, ilustr. [COBISS.SI-ID 5531711]
55. FOKTER, Samo K., MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor, KELC, Robi. Kdaj lahko ob bolečini v rami iščemo vzrok za bolečino v vratni hrbtenici?. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Rama v ortopediji : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2015, str. 149-159, ilustr. [COBISS.SI-ID 5533759]
56. REČNIK, Gregor. Klinične odločitve ob bolečini v vratni hrbtenici. V: Razširjeni povzetki predavanj, 7. Šola mišično-skeletnih bolezni, Ljubljana, 2. oktober 201. [Ljubljana: s. n. 2015], str. 29-34, ilustr. [COBISS.SI-ID 5491775]
57. REČNIK, Gregor. Spondylolisthesis treatment options. V: Spine "à la carte" : book of abstracts : October 17th 2015, Zagreb. [S. l.: s. n. 2015], str. 24-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 5507903]
58. REČNIK, Gregor. Klinične odločitve ob bolečini v križu. V: 6. šola mišično-skeletnih bolezni, Ljubljana, Domus Medica, 30. maj 2014 : [razširjeni povzetki predavanj]. Ljubljana: Društvo za razvoj revmatologije. 2014, str. 15-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 5025855]
59. FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. Klinični pregled in stopenjska diagnostika ob bolečini v hrbtenici. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Ortopedija à la carte zdravnika družinske medicine : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2014, str. 119-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 5217087]
60. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko, FOKTER, Samo K. Diferencialna diagnoza bolečine v križu. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Ortopedija à la carte zdravnika družinske medicine : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2014, str. 127-134, ilustr. [COBISS.SI-ID 5217343]
61. MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. Protokol analgetične terapije in mesto operacije pri zdravljenju bolečine v hrbtenici. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Ortopedija à la carte zdravnika družinske medicine : zbornik vabljenih predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2014, str. 135-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 5217599]
62. REČNIK, Gregor, FOKTER, Samo K. Posebnosti delovne reintegracije po operaciji na hrbtenici = Particularity of the return to work after a lumbar spine surgery. V: RATKAJEC, Tihomir (ur.). Poklicna rehabilitacija : klinična pot, obravnava bolnika po operaciji na hrbtenici, poklicna rehabilitacija bolnikov z boleznijo in/ali okvaro kolka, kolena in gležnja - delovno gradivo. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje medicine dela, prometa in športa. 2014, str. 23-27. [COBISS.SI-ID 5026111]
63. REČNIK, Gregor, FOKTER, Samo K., MOVRIN, Igor. Kirurški izzivi osteoporotične hrbtenice = Surgical challenges of osteoporotic spine. V: ČOKOLIČ, Miro (ur.). Monografija IV. osteoloških dnevov z mednarodno udeležbo. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 43-53, ilustr. [COBISS.SI-ID 4805183]
64. MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. Starostniki in po operativni [i. e. pooperativni] zapleti. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Nujna stanja in vnetja v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 65-69. [COBISS.SI-ID 4826431]
65. NARANĐA, Jakob, REČNIK, Gregor. Sindrom kavde ekvine. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Nujna stanja in vnetja v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 71-76, ilustr. [COBISS.SI-ID 4826943]
66. FOKTER, Samo K., MIRNIK, Nino, REČNIK, Gregor. Patološki zlomi. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Nujna stanja in vnetja v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 77-89, ilustr. [COBISS.SI-ID 4827455]
67. REČNIK, Gregor, MIRNIK, Nino, FOKTER, Samo K. Spondilodiscitis. V: VOGRIN, Matjaž (ur.), KRAJNC, Zmago (ur.), KELC, Robi (ur.). Nujna stanja in vnetja v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 137-143, ilustr. [COBISS.SI-ID 4830527]
68. REČNIK, Gregor. Manj invazivna zatrditev ledvene hrbtenice. V: Hrbtenica v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center. [2012], str. 135-140, ilustr. [COBISS.SI-ID 4462655]
69. REČNIK, Gregor. Težave s hrbtenico pri športniku. V: KRAJNC, Zmago (ur.), KUHTA, Matevž (ur.). Ortopedija in šport : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo. 2011, str. 93-101. [COBISS.SI-ID 4101695]
70. TOMAŽIČ, Tomaž, REČNIK, Gregor, KUHTA, Matevž. Klinični pregled in funkcionalna anatomija kolena. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Koleno v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : [zbornik predavanj], IV. Mariborsko ortopedsko srečanje, Maribor, 7. novembra 2008. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddekek [!] za ortopedijo. 2008, str. 7-20. [COBISS.SI-ID 3106111]
71. VOGRIN, Matjaž, REČNIK, Gregor. Kirurško zdravljenje ligamentarnih poškodb kolenskega sklepa. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Koleno v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : [zbornik predavanj], IV. Mariborsko ortopedsko srečanje, Maribor, 7. novembra 2008. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddekek [!] za ortopedijo. 2008, str. 139-146. [COBISS.SI-ID 3109439]
72. KUHTA, Matevž, REČNIK, Gregor, VOGRIN, Matjaž. Splošna delitev mišičnih poškodb in njihova incidenca v NK Maribor = General classification of muscle injuries and their incidence in FC Maribor. V: Nogomed 2008, 2. mednarodna konferenca nogomet in medicina, Maribor, 21. in 22. november 2008. [Maribor: s. n.]. 2008, f. 69-74. [COBISS.SI-ID 3120191]
73. TOMAŽIČ, Tomaž, REČNIK, Gregor. Funkcionalna anatomija in klinični pregled kolčnega sklepa. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Kolk v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : [zbornik predavanj]. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo. 2007, str. 1-14. [COBISS.SI-ID 2822463]
74. REČNIK, Gregor, NOVAK, Igor. Diferencialna diagnoza bolečine v kolku. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Kolk v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : [zbornik predavanj]. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo. 2007, str. 15-25. [COBISS.SI-ID 2822719]
75. KRAMBERGER, Miloš, REČNIK, Gregor. Artroskopska diagnostika skočnega sklepa. V: VOGRIN, Matjaž (ur.). Gleženj in stopalo v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica. 2006, str. 124-132. [COBISS.SI-ID2472255]

 

1.10 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)
76. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko. First experiences with percutaneous screws in minimal[l]y invasive transforminal lumbar interbody fusion. V: Maribor spine, The 4th International Symposium and Hands-on Course on Spine Instrumentation, September 29th to October 1st, 2011, Maribor, Slovenia. Maribor: Univerzitetni klinični center. [2011], str. [11]-[12]. [COBISS.SI-ID 4051519] 

77. MERC, Matjaž, REČNIK, Gregor, DRSTVENŠEK, Igor, BRAJLIH, Tomaž. Rapid prototyping drill guide template for lumbar and sacral pedicle screw placement. V: Maribor spine, The 4th International Symposium and Hands-on Course on Spine Instrumentation, September 29th to October 1st, 2011, Maribor, Slovenia. Maribor: Univerzitetni klinični center. [2011], str. [15]. [COBISS.SI-ID 4052543]
78. RAVNIK, Janez, REČNIK, Gregor, MOVRIN, Igor, KOŠAR, Jaka, KRAJNC, Alojz. Surgical treatment of malignant spinal extradural tumors. V: Maribor spine, The 4th International Symposium and Hands-on Course on Spine Instrumentation, September 29th to October 1st, 2011, Maribor, Slovenia. Maribor: Univerzitetni klinični center. [2011], str. [16]. [COBISS.SI-ID 4053055] 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
79. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko. Restoration of segmental lordosis in single-level lumbar fusion using bone trajectory (CBT) screws. V: Programme with abstracts, Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2017 Spine Symposium, Ljubljana, Slovenia, November 24-25, 2017. [S. l.: s. n. 2017], str. 12. [COBISS.SI-ID 6193983]

80. HANC, Marko, MIRNIK, Nino, FOKTER, Samo K., MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. Trabecular metal in spine surgery. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 26-28. [COBISS.SI-ID 4784959]
81. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko, RAVNIK, Janez, FOKTER, Samo K. Ineffectiveness of interspinous distraction devices. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 4785215]
82. MIRNIK, Nino, MILČIĆ, Milko, HANC, Marko, REČNIK, Gregor, FOKTER, Samo K. The role of propionibacterium acnes in back pain. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 74-76. [COBISS.SI-ID 4786495]
83. REČNIK, Gregor. Benefits of minimally invasive transforaminal lumbar interbody fusion. Argospine news & journal, ISSN 1957-7729, Dec. 2012, vol. 24, no. 3/4, str. 111. [COBISS.SI-ID 4599359], [SNIP]
84. MERC, Matjaž, DRSTVENŠEK, Igor, VOGRIN, Matjaž, BRAJLIH, Tomaž, REČNIK, Gregor. Pedicle screw placement in L/S spine using rapid prototyping drill guide template. V: Final program and abstracts, Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2012 Spine Symposium, November 29th and 30th, 2012, Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n. 2012], str. 14. [COBISS.SI-ID 4512831]
85. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko. Early advantages of minimally invasive versus open transforaminal lumbar interbody fusion. V: Final program and abstracts, Annual Spine Experts Group Meeting and Slovenia 2012 Spine Symposium, November 29th and 30th, 2012, Ljubljana, Slovenia. [S. l.: s. n. 2012], str. 24. [COBISS.SI-ID 4512575]
86. RAVNIK, Janez, REČNIK, Gregor, MOVRIN, Igor, KOŠAR, Jaka, VORŠIČ, Matjaž, KRAJNC, Alojz, BUNC, Gorazd. Different surgical strategies for malignant extradural spinal tumors. Acta clinica Croatica, ISSN 0353-9466, 2011, vol. 50, suppl. 1, str. 80. [COBISS.SI-ID 3975999], [JCR, SNIP]
87. REČNIK, Gregor, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Restoration of sagittal balance in spondylolisthesis with TLIF using transpedicular distraction-compression fixation technique. V: Final program and abstracts, Slovenia 2010 Spine Symposium, April 9-10, 2010, Ljubljana, Slovenia. [Ljubljana: UMC, Department of orthopaedic surgery: Slovenian spine society]. 2010, str. 17. [COBISS.SI-ID 3605567]
88. REČNIK, Gregor, KOŠAK, Robert, VENGUST, Rok. Lumbar fusion for segmental instability in isthmic and degenerative spondylolisthesis. V: Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. [2010], str. [17]. [COBISS.SI-ID 3728703]
89. TOMAŽIČ, Tomaž, KRAMBERGER, Slavko, REČNIK, Gregor, KUHTA, Matevž. Izguba krvi pri vstavitvi endoproteze kolena neodvisna od vzpostavitve brezkrvnega področja. V: BRECELJ, Janez (ur.), DROBNIČ, Matej (ur.), MAVČIČ, Blaž (ur.). Zbornik prispevkov = Proceedings, 2. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 14.-15. marec 2008 = 2nd Slovenian Orthopaedic Congress with International Participation, March 14-15, 2008, Rogaška Slatina, Slovenija. Ljubljana: Združenje ortopedov, Slovensko zdravniško društvo. 2008, str. 83. [COBISS.SI-ID 4758847]
90. REČNIK, Gregor, AVBERŠEK, Andreja, PIRTOŠEK, Zvezdan, OCEPEK, Lidija. Motor impairment - the main factor influencing quality of life in patients with parkisonism?. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2004, letn. 27, suppl 1, str. 160. [COBISS.SI-ID 18293465], [JCR, SNIP, WoS do 11. 9. 2006: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0]
91. AVBERŠEK, Andreja, REČNIK, Gregor, PIRTOŠEK, Zvezdan, OCEPEK, Lidija. How to improve quality of life in people with parkinsonism?. V: Book of abstracts. [Belgrade: s.n. 2003], str. 157. [COBISS.SI-ID 17940441]
92. AVBERŠEK, Andreja, REČNIK, Gregor. Kako izboljšati kvaliteto življenja pri bolnikih s parkinsomizmom?. V: PLUT, Samo (ur.), JEŽOVNIK, Mateja (ur.), HARLANDER, Matevž (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. 2003, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 15998169]
93. AVBERŠEK, Andreja, REČNIK, Gregor, PIRTOŠEK, Zvezdan, OCEPEK, Lidija. How to improve quality of life in patients with Parkinsonism. V: Final programme and book of abstracts. Zagreb: Medicinska naklada. 2002, str. 42-43. [COBISS.SI-ID 15195097]

 

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
94. REČNIK, Gregor, MOVRIN, Igor, VORŠIČ, Matjaž. What is new in spinal surgery. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2017, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 6192959]

95. REČNIK, Gregor, KOŠAR, Jaka, MILČIĆ, Milko, MOHAR, Janez, MOVRIN, Igor, FOKTER, Samo K. Biomehanski zapleti po spondilodezi pri pacientu s hudo osteoporozo in reševanje z augmentacijo, iliakalnimi vijaki ter korpektomijo : prikaz primera. V: MIRNIK, Nino (ur.). Zbornik, 7. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra in 3. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, junij 2017. [Ankaran]: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. [2017], str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 6052159]
96. FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. Zdravljenje trdovratnega spondilodiscitisa z debridementom, dekompresijo in večnivojsko zatrditvijo ob souporabi medvretenčnih košaric iz trabekularne kovine. V: Zbornik prispevkov, 5. Raziskovalni dan ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 12. junij 2015. [Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2015], str. 11. [COBISS.SI-ID5409599]
97. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko, FOKTER, Samo K., RAVNIK, Janez. Solitarna metastaza vretenca Th11 po vertebrektomiji zaradi solitarne metastaze vretenca L1 neznanega izvora. V: Zbornik prispevkov, 5. Raziskovalni dan ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 12. junij 2015. [Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2015], str. 12. [COBISS.SI-ID 5409855]
98. MILČIĆ, Milko, REČNIK, Gregor. Anderssonova lezija pri ankilozantnem spondilitisu. V: Zbornik prispevkov, 5. Raziskovalni dan ortopedske bolnišnice Valdoltra in 2. srečanje Vertebrološkega združenja Slovenije, Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 12. junij 2015. [Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra. 2015], str. 13. [COBISS.SI-ID 5410111]
99. BAVEC, Andrej, FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor, NIKOLIĆ, Dejan. Uticaj vitamina D u prevenciji preloma pršljenova kod pacijenta sa diskoidnim eritematoznim lupusom - prikaz slučaja. V: Zbornik radova = Book of abstracts, IV Kongres Srpske ortopedsko traumatološke asocijacije, Beograd, 2-4. oktobar 2014. [Beograd: Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija: = Serbian Orthopaedic Trauma Association. 2014], str. 151. [COBISS.SI-ID 5207871]
100. REČNIK, Gregor, VORŠIČ, Matjaž. Evolution vs. improvement in spine surgery care. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 15-16. [COBISS.SI-ID4784447]
101. MILČIĆ, Milko, FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. Intradural lumbar disc herniation : case presentation with diagnostic issues. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 38-39. [COBISS.SI-ID 4786751]
102. REČNIK, Gregor, MILČIĆ, Milko. Mini-TLIF : kaj je minimalno invazivnega na njem?. V: ŠIMNIC, Ladislav (ur.). Program in knjiga izvlečkov, 3. slovenski ortopedski kongres z mednarodno udeležbo, 22.-23. junij 2012, Portorož. Ljubljana: Društvo za razvoj ortopedije. 2012, str. 5-6. [COBISS.SI-ID 4342847]
103. REČNIK, Gregor, NOVAK, Igor. Organizacija zdravstvene službe v NK Maribor = Medical service organization in FC Maribor. V: Nogomet in medicina = Football and medicine, 1. mednarodna konferenca NOGOMED, Maribor, 28 in 29 september 2007. Maribor: NOGOMED. 2007, str. 149-152. [COBISS.SI-ID 2751295]

1.20 Predgovor, spremna beseda
104. REČNIK, Gregor. Dear colleagues and friends. V: VORŠIČ, Matjaž (ur.), REČNIK, Gregor (ur.). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center. 2013, str. 13. [COBISS.SI-ID 4788287]

 

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar
105. REČNIK, Gregor. Večja ponudba storitev privlači porodnice. Isis : glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, ISSN 1318-0193. [Tiskana izd.], apr. 2007, leto 16, št. 4, str. 66. [COBISS.SI-ID 6192703]

 

1.22 Intervju
106. REČNIK, Gregor (intervjuvanec). Bolečine v hrbtenici nas spremljajo, odkar hodimo po dveh nogah : vrhunski ortoped. Novice, ISSN 1408-3965, 16. feb. 2017, št. 1344, str. 12-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 5946431]

 

2.05 Drugo učno gradivo
107. REČNIK, Gregor. Ortopedija in travmatologija : učno gradivo - zapiski s predavanj pri učni enoti Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo. Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, 2018. 74 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2380708]

 

2.08 Doktorska disertacija
108. REČNIK, Gregor. Vpliv debelosti, dvigovanja težkih bremen in kolčnega tlaka na nastanek primarne artroze kolka : doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Rečnik], 2009. 57 f., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 248495104]

 

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav
109. REČNIK, Gregor, AVBERŠEK, Andreja. Kako izboljšati kvaliteto življenja pri bolnikih s parkinsonizmom?, (Prešernove naloge). Ljubljana: [G. Rečnik]: [A. Avberšek], 2002. 57 f., ilustr.,tabele. [COBISS.SI-ID 2485524]

 

2.19 Radijska ali televizijska oddaja
110. REČNIK, Gregor (intervjuvanec). Minimalno invazivni posegi za odpravo bolečin v križu : oddaja Halo, zdravnik na televiziji NETTV Slovenija, Maribor, 25. 5. 2017. Maribor: NET TV, 2017. https://www.youtube.com/watch?v=QtSq-WRSGyA. [COBISS.SI-ID 6010687]

 

3.14 Predavanje na tuji univerzi
111. REČNIK, Gregor. Solitary spinal metastasis of unknown origin (MUO) : lecture (25 min and 20 min discussion) at Spine Unit at the Department of Orthopaedic and Traumatology at Medical University of Graz, May 16th, 2018. [COBISS.SI-ID 6352959]

112. REČNIK, Gregor. Benefits and pitfalls of minimally invasive TLIF : presentation (35-45 min) on topic Orthopedics organized by The Office of Continuing Professional Development for Physicians, University of British Columbia, Vancouver, June 12, 2013. [COBISS.SI-ID 5226303]
113. REČNIK, Gregor. Fracture healing : lecture (30 min) at the Ottawa Hospital, Civic Campus, June 4, 2013. [COBISS.SI-ID 6263871]
114. REČNIK, Gregor. Hip pain : the differential : presentation (30 min), Resident Academic Rounds of Section of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, University of Calgary, June 11, 2013. [COBISS.SI-ID 6251327]
115. REČNIK, Gregor. Organization of medical service in a champion soccer team : presentation on Faculty Research Symposium [of the] Section of Orthopaedic Surgery, [Faculty of Medicine, University of Calgary, Calgary, Canada], June 10th, 2013. [COBISS.SI-ID 4758591]
116. REČNIK, Gregor. Postoperative autotransfusion in arthroplasty surgery : presentation (30 min), Resident Academic Rounds of Section of Orthopaedic Surgery, Faculty of Medicine, University of Calgary, June 11, 2013. [COBISS.SI-ID 6251583]
117. REČNIK, Gregor. Preoperative autotransfusion in arthroplasty surgery : presentation (45 min), Grand Round at Pan Am Clinic, Winnipeg at the University of Manitoba, June 19, 2013. [COBISS.SI-ID 6310975]

 

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa
118. REČNIK, Gregor. Anterior approach of CSM : lecture on AOSpine Advanced Symposium - Trauma and Degenerative Diseases of the Cervical Spine, Ljubljana, Slovenia, March 4-5, 2016. [COBISS.SI-ID 5631807]

119. REČNIK, Gregor. Surgical treatment of cervical disc herniation : lecture on AOSpine Advanced Symposium - Trauma and Degenerative Diseases of the Cervical Spine, Ljubljana, Slovenia, March 4-5, 2016. [COBISS.SI-ID5631551]
120. MIROVSKY, Y., REČNIK, Gregor. Innovative approaches and surgical experience : when is it appropriate to learn a new technique? : lecture on Summer University Degenerative spine surgery, lessons learned: the past, the present and the future, organized by Medtronic in collaboration with IGASS (Breakout Session V, Group 4), Vienna, Austria, July 1-3, 2015. [COBISS.SI-ID 5460287]
121. REČNIK, Gregor. Is the increasing availability of information to patients influencing the treatment choice? : lecture on Summer University Degenerative spine surgery, lessons learned: the past, the present and the future, organized by Medtronic in collaboration with IGASS, Vienna, Austria, July 1-3, 2015. [COBISS.SI-ID 5460031]
122. VOGRIN, Matjaž, FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor. Hrbtenica in šport (pregled, epidemiologija) : predavanje na strokovnem usposabljanju Razvoj kadrov v športu v organizaciji Olimpijskega strokovnega centra, Zreče, 13. in 14. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 5195327]
123. REČNIK, Gregor. Kirurške rešitve patologije na hrbtenici na Oddelku za ortopedijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor : predavanje na strokovnem srečanju Niarmedik, Terme Olimia, 30.-31. 5. 2014. [COBISS.SI-ID5032767]
124. REČNIK, Gregor. Mini open TLIF technique : Introductory Course to Posterior Solutions of the Degenerative Spine, December 4th-5th, 2014, Salzburg, Austria. [COBISS.SI-ID 5194303]
125. REČNIK, Gregor. Minimally invasive lumbar discectomy approach rationale, patient selection, surgical technique, outcomes and avoiding complications : Introductory Course to Posterior Solutions of the Degenerative Spine, December 4th-5th, 2014, Salzburg, Austria. [COBISS.SI-ID 5193279]
126. REČNIK, Gregor, FOKTER, Samo K., VOGRIN, Matjaž. Preobremenitveni sindromi hrbtenice pri športu. Kasne posledice na hrbtenici, zaradi ukvarjanja s športom. Prikaz primerov : predavanje na strokovnem usposabljanju Razvoj kadrov v športu v organizaciji Olimpijskega strokovnega centra, Zreče, 13. in 14. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 5195583]
127. REČNIK, Gregor. Spondylolisthesis treatment options : Introductory Course to Posterior Solutions of the Degenerative Spine, December 4th-5th, 2014, Salzburg, Austria. [COBISS.SI-ID 5194559]
128. FOKTER, Samo K., REČNIK, Gregor, VOGRIN, Matjaž. Urgentna stanja in oskrba poškodb hrbtenice pri športu. Metabolna obolenja lokomotornega sistema in šport (vitamin D, rahitis, osteoporoza ...). Prikaz primerov iz prakse : predavanje na strokovnem usposabljanju Razvoj kadrov v športu v organizaciji Olimpijskega strokovnega centra, Zreče, 13. in 14. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 5202495]
129. REČNIK, Gregor. Using my experience to help you shorten your MIS learning curve : case presentation : Introductory Course to Posterior Solutions of the Degenerative Spine, December 4th-5th, 2014, Salzburg, Austria. [COBISS.SI-ID 5194815]
130. REČNIK, Gregor. Influencing segmental balance in isthemic spondylolisthesis using transforaminal lumbar interbody fusion : Annual Meeting of the Canadian Orthopaedic Association (COA), Canadian Orthopaedic Research Association (COA), Canadian Orthopaedic Research Society (CORS) and The Canadian Orthopaedic Residents' Association (CORA), Winnipeg, June 20-22, 2013. Winnipeg, 2013. [COBISS.SI-ID 4720191]

3.25 Druga izvedena dela
131. REČNIK, Gregor. Single-level lumbar fusion using CBT screws : lecture at Resident Academic Rounds of Department of Neurosurgery, Clinical Hospital Dubrava, Croatia, February 28th 2018. [COBISS.SI-ID 6261567]

132. REČNIK, Gregor. Epidemija bolečin v križu : predavanje v sklopu vadbenega programa Vadba za zdravo hrbtenico za ljudi s težavami s hrbtenico v organizaciji Inštituta za športno medicino Maribor, Maribor, 13. maj 2015. [COBISS.SI-ID 5410367]
133. REČNIK, Gregor, ČERINA, Vatroslav. Minimal invasive versus endoscopic for HD : mini battle on Spine à la carte, Zagreb, October 17th, 2015. [COBISS.SI-ID 5508159]
134. REČNIK, Gregor. Osnove in izzivi hrbtenične ortopedije : predavanje na strokovnem kliničnem večeru Kontinuirana obravnava pacienta z bolečino v hrbtenici v organizaciji Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Maribor, 16. oktober 2014. [COBISS.SI-ID 5127743]

Urednik
135. World journal of orthopedics. Rečnik, Gregor (član uredniškega odbora 2015-2018). Hong Kong: Baishideng Publishing Group, cop. 2010-. ISSN 2218-5836. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1746/. [COBISS.SI-ID 30275289]

136. VORŠIČ, Matjaž (urednik), REČNIK, Gregor (urednik). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-91-4. [COBISS.SI-ID 93236481]
137. VORŠIČ, Matjaž (urednik), REČNIK, Gregor (urednik). Maribor spine. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2013. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-14-3. [COBISS.SI-ID 75798529]
138. VOGRIN, Matjaž (urednik). Kolk v ortopediji : interdisciplinarno strokovno srečanje in učne delavnice : [zbornik predavanj]. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za ortopedijo, 2007. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6575-29-4. [COBISS.SI-ID 59614209]
139. VOGRIN, Matjaž (urednik). Gleženj in stopalo v ortopediji : zbornik predavanj. Maribor: Splošna bolnišnica, 2006. 189 str., ilustr. ISBN 961-6575-16-3. [COBISS.SI-ID 57672193]

 

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
140. ZAVRŠNIK, Urška. Kakovost življenja bolnika po operaciji hernije disci : (diplomsko delo). Maribor: [U. Završnik], 2016. V, 36 f., 5 f. pril., ilustr. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=64296. [COBISS.SI-ID 2280356]

 

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)
141. KNEZAR, Aljaž. Primerjava uspešnosti rehabilitacije konzervativno in operativno zdravljenih starostnikov po osteoporoznih zlomih prsno ledvene hrbtenice : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Fizioterapija. Maribor: [A. Knezar], 2016. 39 f., [9] f. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 5777471]

 

Recenzent
142. World journal of orthopedics. Rečnik, Gregor (recenzent 2015, 2018). Hong Kong: Baishideng Publishing Group, cop. 2010-. ISSN 2218-5836. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/1746/. [COBISS.SI-ID 30275289]

143. Biomedical Research. Rečnik, Gregor (recenzent 2017). Aligarh: Scientific Publishers of India. ISSN 0970-938X. [COBISS.SI-ID 517509913]
144. Current medical imaging reviews. Rečnik, Gregor (recenzent 2016). Hilversum: Bentham Science Publishers. ISSN 1573-4056. [COBISS.SI-ID 513875481]
145. Journal of spine & neurosurgery. Rečnik, Gregor (recenzent 2016). Henderson: SciTechnol, 2012-. ISSN 2325-9701. http://www.scitechnol.com/ArchiveJSNS/currentissueJSNS.php. [COBISS.SI-ID 2094971]
146. World journal of meta-analysis. Rečnik, Gregor (recenzent 2015). [Online ed.]. Hong Kong: Baishideng Publishing Group, 2011-. ISSN 2308-3840. http://www.wjgnet.com/2308-3840/index.htm. [COBISS.SI-ID 5245247]
147. Acta medico-historica Adriatica : AMHA. Rečnik, Gregor (recenzent 2014). Rijeka: Hrvatsko znanstveno društvo za povijest zdravstvene kulture: Medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci, 2003-. ISSN 1334-4366.http://www.medri.hr/amha. [COBISS.SI-ID 22680109]
148. BMJ. Rečnik, Gregor (recenzent 2014). London: BMJ Publishing Group, 2007-. ISSN 1756-1833. http://www.bmj.com/archive. [COBISS.SI-ID 29299161]
149. Journal of musculoskeletal pain. Rečnik, Gregor (recenzent 2014). Binghamton (NY): Haworth Medical Press: Informa Healthcare, 1993-. ISSN 1058-2452. http://informahealthcare.com/loi/mup,http://firstsearch.oclc.org, http://firstsearch.oclc.org/journal=1058-2452;screen=info;ECOIP. [COBISS.SI-ID 513090585]
150. Zdravniški vestnik : glasilo Slovenskega zdravniškega društva. Rečnik, Gregor (recenzent 2014). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 1992-. ISSN 1318-0347. [COBISS.SI-ID 32893696]
151. African journal of pharmacy and pharmacology. Rečnik, Gregor (recenzent 2011). Lagos: Academic Journals. ISSN 1996-0816. [COBISS.SI-ID 2477681]
152. Journal of medical case reports. Rečnik, Gregor (recenzent 2011). London: BioMed Central, 2007-. ISSN 1752-1947. [COBISS.SI-ID 331427]

 

Drugo
153. KROBAT, Nina. Zadnje stoletje epidemiologija bolečin : ortoped svetuje. Bistriške novice, ISSN 1580-5956, feb. 2017, št. 207, str. 18, ilustr. [COBISS.SI-ID 5944895]

154. KROBAT, Nina. Zadnje stoletje prava epidemija bolečin : ortoped svetuje. Novice, ISSN 1408-3965, 9. feb. 2017, št. 1343, str. 20, ilustr. [COBISS.SI-ID 5946687]
155. ZAJC, Maja. Kirurgija hrbtenice - premikanje meja = Spine surgery - moving the limits. Moj doktor v Evropi, ISSN 2463-9125. [Slovenska izd.], 2016, št. 6, str. 30-33, ilustr. [COBISS.SI-ID 5897791]

 

Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690
Razvrščanje bibliografskih enot: tipologija, leto - padajoče, naslov

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 15. 9. 2018
Datum ažuriranja baze JCR (letno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja baze SNIP (letno): 31. 8. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in WoS ter števila citatov (dnevno): 15. 9. 2018
Datum ažuriranja povezav med zapisi v COBIB.SI in Scopus ter števila citatov (dnevno): 15. 9. 2018